بازدید دکتر محمد مهدی برادران از شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 ، جناب آقای دکتر محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت به همراه جناب آقای دکتر یوسف داودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و هیات همراه، از شرکت خدمات و تجارت بم خودرو بازدید نمودند. در این بازدید که با همراهی جناب آقای دکتر تکی زاده مدیرعامل و مدیران شرکت بم خودرو صورت پذیرفت، از انبار مرکزی شرکت بازدید و به موضوعاتی از قبیل اهمیت داخلی سازی قطعات و صادرات خودرو و قطعات یدکی به کشورهای همسایه اشاره شد.

همچنین وسعت و ویژگی های انبار مرکزی، روش های تامین قطعه، مشکلات گمرکی، اپلیکیشن خدمات پس از فروش و شبکه گسترده نمایندگان سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

pic1
pic2