بازدید مدیر عامل و قائم مقام از نمایندگی های تهران

بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش
در راستای بررسی و نظارت بر عملکرد نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش و آشنایی بیشتر مدیران با مشکلات و مسائل صاحبان امتیاز و مدیران نمایندگی های کرمان موتور به جهت ارتقاء خدمات پس از فروش، جناب آقای دکتر تکی زاده مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو به همراه جناب آقای مهندس محمودی، قائم مقام محترم مدیر عامل، در روزهای یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵، پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۹، یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ از نمایندگی های ۱۷۰۹ تهران (مرکزی شماره ۴-بادران گستر ایرسا)، ۱۷۱۳ تهران (شرکت پیشتاز نوین خودرو ایرانیان)، ۱۷۵۱ تهران (آقای پوریا مرادی سیاهکل)، ۱۷۶۱ تهران (آقای عبدالرضا نیکوکار)، ۱۷۷۴ تهران (آقای نصیر نصیرزاده عطار)، ۱۷۱۵ تهران (شرکت پشتیبان و خدمات رهپو صنعت پیشرو)، ۱۷۰۷ تهران (شرکت اوج صنعت غرب) و ۱۷۲۳ شهریار (آقای فریدون حدادی) بازدید نمودند.
در این حضور، ضمن بررسی شاخص های عملکردی، بخش های مختلف نمایندگی اعم از فنی و اداری بازدید شد. همچنین مدیران نمایندگی ها موضوعات و مشکلات خود در حوزه خدمات پس از فروش را با مدیران ارشد شرکت مطرح نمودند.
و در آخر نیز ضمن تاکید بر افزایش کیفیت خدمات در نمایندگی ها، توضیحاتی در خصوص اقدامات شرکت بم خودرو و فعالیتهای باشگاه مشتریان کرمان موتور با محوریت ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و همچنین رهنمودها و راهکارهایی جهت توسعه کسب و کار و افزایش تعداد پذیرش به نمایندگان محترم ارائه گردید.