قرارداد نمایندگی 1801 شهرستان بروجن با این شرکت لغو و ارتباط کاری با ایشان در حوزه فروش و خدمات پس از فروش محصولات کرمان موتور قطع گردیده است.