فهرست نمایندگی ها

ورود کاربران

نام کاربری
رمز عبور

جستجو در سایت

در بخش
به دنبال
موقعیت شما: صفحه آغازین وب سایت شرکت خدمات و تجارت بم خودرو / نمایندگی ها / فهرست نمایندگی ها

مشتریان محترم شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، با ارسال پیامک به شماره 7618 4452 ۰۲۱ نسبت به دریافت لیست نمایندگی های مجاز در استان مورد نظر از طریق پیامک کوتاه اقدام فرمایند. جهت جستجوی نمایندگی ها بر اساس استان مورد نظر، از فرم ذیل استفاده کنید.

جستجوی نمایندگی ها
کل نمایندگی های شهر جک و لیفان و جیلی

فروشفروش خدمات پس از فروشخدمات پس از فروش امداد سیارامداد سیار خدمات در محلخدمات در محل

مشهد - نمایندگی شماره ۲۰۰۱ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفانجیلی

 • مدیریت: عاکف
 • نشانی: مشهد - بزرگراه آسیایی، بلوار پیامبر اعظم (ص)، پیامبر اعظم ۶۳ (آزادی ۱۱۷ سابق)، کوچه دوم سمت چپ [خدمات پس از فروش]
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر مشهد : ۸ الی ۱۶:۳۰ - پنج‌شنبه‌ها: ۸ الی ۱۳
 • نشانی: مشهد - میدان ۱۵ خرداد، خیابان خرمشهر، بین خرمشهر ۱۷ و ۱۹ [فروش]
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر مشهد : ۸ الی ۱۶:۳۰ - پنج‌شنبه‌ها: ۸ الی ۱۳
 • تلفن فروش: ۳۸۵۹۱۹۱۰-۳۸۵۹۳۰۲۸-۳۸۵۴۳۰۹۲-۳۸۵۲۶۰۰۹ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳۶۵۸۶۲۵۱-۳۶۶۵۵۰۰۴-۳۶۶۵۲۰۲۶-۳۶۵۸۴۵۹۵-۳۶۶۷۵۰۰۶-۷ - ۰۵۱
 • نمابر: ۳۸۵۲۸۰۱۶-۳۶۶۶۳۱۵۱ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

سبزوار - نمایندگی شماره ۲۰۰۷ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفان

 • مدیریت: علی آبادی
 • نشانی: سبزوار - جعفرآباد، خیابان آیت‌الله دستغیب، جنب دستغیب ۲۸
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر سبزوار : ۸ الی۱۳ و ۱۵ الی ۱۸ پنج شنبه ۸ الی ۱۳
 • نشانی: سبزوار - چهارراه کوشک، خیابان اسدآبادی، نبش اسدآبادی ۱۹
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر سبزوار : ۸ الی۱۳ و ۱۵ الی ۱۸ پنج شنبه ۸ الی ۱۳
 • تلفن فروش: ۴۴۲۹۳۳۲۸-۴۴۲۹۳۳۳۱ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۴۴۴۴۱۱۸۳-۴۴۴۴۹۳۵۳ - ۰۵۱
 • نمابر: ۴۴۲۹۳۳۲۸ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

قوچان - نمایندگی شماره ۲۰۰۸ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفانجیلی

 • مدیریت: بابایی
 • نشانی: قوچان - بعد از میدان ورزش، ضلع شمالی بلوار امام رضا، روبروی دانشگاه سماء
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر قوچان : ۸ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۹
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر قوچان : ۸ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۱۹
 • تلفن فروش: ۱۲ الی ۴۷۲۱۷۱۱۱ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۴۷۲۳۲۹۱۴ - ۰۵۱
 • نمابر: ۴۷۲۱۷۱۱۳ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

گناباد - نمایندگی شماره ۲۰۰۹ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفانجیلی

 • مدیریت: نوری
 • نشانی: گناباد - بلوار امام رضا، بعد از جایگاه CNG شهرداری، نرسیده به میدان پدافند (بلال سابق)
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر گناباد : ۸ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر گناباد : ۸ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۱۹
 • تلفن فروش: ۵۷۲۶۳۰۰۰ - ۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳-۵۷۲۶۰۹۰۱ - ۵۱
 • نمابر: ۵۷۲۲۸۹۰۷ - ۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

مشهد - نمایندگی شماره ۲۰۱۰ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشجکلیفان

 • مدیریت: عاکف
 • نشانی: مشهد - بلوار توس، بین بلوار توس ۸۰ و ۸۲ - کد پستی ۹۱۹۸۱۶۷۷۱۳
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر مشهد : ۸ الی ۲۰
 • تلفن فروش: ۳۶۶۶۳۱۵۱-۳۶۶۵۲۳۱۱-۳۶۶۶۴۳۶۶ - ۰۵۱
 • نمابر: ۳۶۶۶۳۱۵۱ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

نیشابور - نمایندگی شماره ۲۰۱۱ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفان

 • مدیریت: زرندی
 • نشانی: نیشابور - بلوار آزادگان، نرسیده به پمپ گاز، روبروی کارتن‌سازی خیام
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر نیشابور : ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر نیشابور : ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
 • تلفن فروش: ۳ الی ۴۲۲۵۴۱۳۰ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳ الی ۴۲۲۵۴۱۳۰ - ۰۵۱
 • نمابر: ۴۳۳۳۴۴۳۲ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

مشهد - نمایندگی شماره ۲۰۱۵ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفانجیلی

 • مدیریت: حسین بیک خراسانی
 • نشانی: مشهد - بزرگراه شهید چراغچی، بین چراغچی ۲۷ و ۲۹
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر مشهد : ۸ الی ۱۶:۳۰
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر مشهد : ۸ الی ۱۶:۳۰
 • تلفن فروش: ۳۷۵۲۸۲۳۲ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳۷۵۲۸۲۳۲ - ۳۷۵۳۹۲۷۱ - ۰۵۱
 • نمابر: ۳۸۵۵۵۵۶۳ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

مشهد - نمایندگی شماره ۲۰۱۶ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفانجیلی

 • مدیریت: هادی‌زاده
 • نشانی: مشهد - ابتدای جاده شاندیز، شهر خودرو
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر مشهد : ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر مشهد : ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 • تلفن فروش: ۳۵۵۹۳۹۰۰ و ۳۵۵۹۳۹۰۱ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳۵۵۹۳۹۰۰ و ۳۵۵۹۳۹۰۱ - ۰۵۱
 • نمابر: ۳۷۵۲۹۵۱۱ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

مشهد - نمایندگی شماره ۲۰۱۸ ( نمایندگی به کلیه مدل‌های هر برند تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد )
فروشخدمات پس از فروشجکلیفان

 • مدیریت: پاکروان خودرو باروس
 • نشانی: مشهد - بزرگراه آزادی، بعد از بیمارستان رضوی، بین آزادی ۸۹ و ۹۱ (کد پستی: ۹۱۹۸۶۳۳۸۶۸)
 • ساعات کاری واحد خدمات در شهر مشهد : ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ - پنج‌شنبه‌ها: ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 • ساعات کاری واحد فروش در شهر مشهد : ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۰۰ - پنج‌شنبه‌ها: ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 • تلفن فروش: ۳۶۶۷۰۰۰۰ - ۰۵۱
 • تلفن خدمات پس از فروش: ۳۶۶۶۲۲۰۰ - ۰۵۱
 • نمابر: ۳۶۶۶۲۲۰۰ - ۰۵۱
 • نقشه مکان یابمشاهده نقشه مکان یاب در گوگل

کلیه حقوق این مجموعه محفوظ و متعلق به شرکت خدمات و تجارت بم خودرو می باشد.