تبريز - نمایندگی 1001

صاحب امتیاز: رضا علیپور مهرور

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 64.2

امتیاز نیروی انسانی: 71.69
امتیاز امکانات و تجهیزات: 69.85
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 58.6
امتیاز ضمانت و گارانتی: 98
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 29.73
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 0

رتبه ISQI: 4
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 741
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17/30 به جز ساعات 14 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: سه راهی فرودگاه- کیلومتر 2 جاده تبریز مرند- رو به روی جایگاه سوخت زارعی وند (کد پستی: 5194835557)
 • تلفن دفتر فروش: 041-32861143
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-32861140
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تبريز - نمایندگی 1002

صاحب امتیاز: شرکت بانیان خودرو خودکار

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.9

امتیاز نیروی انسانی: 81.79
امتیاز امکانات و تجهیزات: 97.12
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 82.7
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 78

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 737
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 14 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: جاده تبریز به تهران-بعد از میدان بسیج- روبروی کارخانه اطلس پود- کوچه کرمان موتور (کد پستی: 5159111917)
 • تلفن دفتر فروش: 041-35516566-36379020-4
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-35516566-36379020-4
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

مراغه - نمایندگی 1003

صاحب امتیاز: شرکت رصد خودرو مراغه

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.3

امتیاز نیروی انسانی: 95.26
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.27
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 74.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 73

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 812
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17/30 به جز ساعات 14 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 15
 • نشانی: شهر مراغه، میدان مادر، مجتمع رصد خودرو (کد پستی: 5515733833)
 • تلفن دفتر فروش: 041-37276868-74
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-37276868
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

سراب - نمایندگی 1004

صاحب امتیاز: یوسف داودی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 807
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 15
 • نشانی: سراب- ابتدای جاده اردبیل- روبروی اداره منابع طبیعی (کد پستی: 5471914378)
 • تلفن دفتر فروش: 041-43234133
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-43234133
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تبريز - نمایندگی 1007

صاحب امتیاز: شرکت ایماژ خودرو ایرانیان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86

امتیاز نیروی انسانی: 93.12
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.61
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 78.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 84

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 769
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 14 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: تبریز - جاده تبریز به تهران، ۵۰۰ متر مانده به سه‌راهی اهر، نبش کوی مخترع (کد پستی: 5159114968)
 • تلفن دفتر فروش: 041-33320271
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-۳۶۳۷۲۴۶۵-۳۶۳۷۲۴۶۱-۳۶۳۷۲۴۶۶
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تبريز - نمایندگی 1008

صاحب امتیاز: عبد الاحد بزازوری

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 755
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 14 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: خیابان دیزل آباد دوم- نرسیده به پل کسائی- جنب کارخانه کبریت سازی (کد پستی: 3914914977)
 • تلفن دفتر فروش: 041-34473111
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-34472111
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تبریز - نمایندگی 1010

صاحب امتیاز: بهروز آسا

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-17:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-13:00
 • نشانی: آدرس فروش: شهر تبریز، خیابان ولیعصر، فلکه بارنج، روبروی کلانتری 17 (کد پستی: 5157873134)
 • تلفن دفتر فروش: 041-33202020
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 041-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: