سلماس - نمایندگی 1104

صاحب امتیاز: سمیرا منسوبی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 79.2

امتیاز نیروی انسانی: 84.61
امتیاز امکانات و تجهیزات: 80.79
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 92.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 79.9
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 54.6

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 820
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17/30 به جز ساعات 13/30 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 15
 • نشانی: شهر سلماس، میدان آذربایجان، ابتدای جاده تبریز، جنب نیروگاه برق (کد پستی: 5881954541)
 • تلفن دفتر فروش: 044-35224673
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 044-35224773
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

ارومیه - نمایندگی 1107

صاحب امتیاز: روح الله غلام زاده

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 73.4

امتیاز نیروی انسانی: 47.37
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.9
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 62
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 83.43
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 0

رتبه ISQI: 3
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 744
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: خیابان شیخ شلتوت- جنب بانک سپه- پلاک 602 (کد پستی: 5715618543)
 • تلفن دفتر فروش: 044-32377788
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 044-32360593
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

ارومیه - نمایندگی 1110

صاحب امتیاز: امیر قره چالی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 83.1

امتیاز نیروی انسانی: 80.91
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.21
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 85
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 93.6
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 0

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 780
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: ارومیه-انتهای بلوار شیخ شلتوت-بزرگراه خاتم الانبیاء-نرسیده به خانه های سازمانی (کد پستی: 5714967394)
 • تلفن دفتر فروش: 044-32381411-3
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 044-32385204-5
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: