اصفهان - نمایندگی 1301

صاحب امتیاز: عباس حاجی نیلی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 77.3

امتیاز نیروی انسانی: 77.12
امتیاز امکانات و تجهیزات: 83.18
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 84.4
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.7
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 60

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 688
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: واحد فروش: اصفهان،خیابان ارتش، جنب پل هوایی حسین آباد، شماره 331 واحد خدمات پس از فروش: اصفهان، اول جاده شیراز، مقابل شهرک آزمایش (کد پستی: 8143363165)
 • تلفن دفتر فروش: 031-36261183
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-36543221/36543222
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

اصفهان - نمایندگی 1302

صاحب امتیاز: احمد بشتام

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 80.5

امتیاز نیروی انسانی: 99
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.58
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 64.2
امتیاز ضمانت و گارانتی: 87.2
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 91.28
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 85

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 726
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: خيابان امام خميني- نبش چهار راه امام رضا (کد پستی: 8194663131)
 • تلفن دفتر فروش: 031-33238804
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-33238707
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

شهرضا - نمایندگی 1303

صاحب امتیاز: شرکت ادیب صنعت محور

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85

امتیاز نیروی انسانی: 87.66
امتیاز امکانات و تجهیزات: 96.52
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 93.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 57

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 759
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12:30
 • نشانی: استان اصفهان، شهر شهرضا، اول جاده شیراز، شهرک امیرکبیر، بلوار کارگر، پلاک 373 (کد پستی: 8615911619)
 • تلفن دفتر فروش: 031-53287253-53287414
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-53287415
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کاشان - نمایندگی 1308

صاحب امتیاز: شرکت خدمات امین سیلک

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88

امتیاز نیروی انسانی: 99.5
امتیاز امکانات و تجهیزات: 84.19
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 90.7
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 66.75

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 814
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12:30
 • نشانی: واحد فروش: استان اصفهان، شهر کاشان، میدان ولیعصر (مدخل یا میدان گاز)، بلوار راوند، نرسیده به رستوران خندانواحد خدمات پس از فروش: استان اصفهان، شهر کاشان، بلوار نوش آباد، ابتدای بلوار کویر (کد پستی: 8715934977-8715948938)
 • تلفن دفتر فروش: 031-55572751
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-55587352-55587430
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

شاهین شهر - نمایندگی 1309

صاحب امتیاز: فرزاد کریمی مقدم

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 83.6

امتیاز نیروی انسانی: 87.03
امتیاز امکانات و تجهیزات: 85.93
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 88.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 92
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 92.46
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 83

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 791
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: خیابان سعدی شمالی- خیابان صبا (کد پستی: 8314977158)
 • تلفن دفتر فروش: 031-45243415
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-45243415
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

اصفهان - نمایندگی 1310

صاحب امتیاز: شرکت آسیا بانژ

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 80.7

امتیاز نیروی انسانی: 85.27
امتیاز امکانات و تجهیزات: 89.97
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 69.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 87.6
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 59.8

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 751
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7:30 الی 18:30 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30 الی 13:30
 • نشانی: اصفهان، اتوبان چمران، حدفاصل خیابان آل احمد و اشراق (کد پستی: 8193653434)
 • تلفن دفتر فروش: 031-34586070
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-34587490-34586303
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کاشان(آران و بیدگل) - نمایندگی 1313

صاحب امتیاز: سید علیرضا حسینی راوندی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.1

امتیاز نیروی انسانی: 94.71
امتیاز امکانات و تجهیزات: 95.49
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 84.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 94.5
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 86

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 782
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 16-اوت
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: کاشان-آران و بیدگل-میدان محمد رسول الله-ابتدای بلوار شهیدان صالحی (کد پستی: 8741613319)
 • تلفن دفتر فروش: 031-54701671-3
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-54701671-3
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

نجف آباد - نمایندگی 1315

صاحب امتیاز: مجید قاسمی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان اصفهان، شهر نجف آباد، جاده نجف آباد به اصفهان، بعد از گلدشت، پلاک 612 (کد پستی: 8586116151)
 • تلفن دفتر فروش: 031-42234815-42237752
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 031-42234815-42237752
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: