کرج - نمایندگی 1402

صاحب امتیاز: رسول صفری

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85

امتیاز نیروی انسانی: 95.68
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.84
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 91.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.6
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 91

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 770
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18/30 به جز ساعات 13 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی13
 • نشانی: باغستان غربی- بلوار پرستار- پلاک 45 (کد پستی: 3149634194)
 • تلفن دفتر فروش: 026-34333439- 34333436
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 026-34322635- 34333436
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کرج - نمایندگی 1403

صاحب امتیاز: حمید رضا باقری صمغ آبادی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:30-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-14:00
 • نشانی: کرج، بلوار دانش آموز، به سمت دولت آباد، بعد از پمپ بنزین، ساختمان ایرانیان، نبش کوچه ابوسعید 15 (کد پستی: 3136793464)
 • تلفن دفتر فروش: 026-34204929
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 026-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

مارلیک - نمایندگی 1404

صاحب امتیاز: محمد رضا شاه محمدی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:30-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-14:00
 • نشانی: کرج - مارلیک - بلوار ابوعلی سینا - بین نرگس و نسترن - پلاک 544 (کد پستی: 3176185157)
 • تلفن دفتر فروش: 021-65157979
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-65157979
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

کرج - نمایندگی 1407

صاحب امتیاز: حمید رضا باقری صمغ آبادی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:30-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-14:00
 • نشانی: کرج، خیابان مطهری، نرسیده به پل آزادگان، جنب بوستان لادن، ساختمان تکسا (کد پستی: 3146779378)
 • تلفن دفتر فروش: 026-34204929/34204923
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 026-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

کرج - نمایندگی 1408

صاحب امتیاز: پیمان آزموده فرد

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.8

امتیاز نیروی انسانی: 100
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.72
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 71.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 84.63
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 85

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 800
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی13
 • نشانی: استان البرز، شهرستان کرج، انتهای خیابان 45 متری گلشهر بعد از پمپ بنزین (کد پستی: 3198688735)
 • تلفن دفتر فروش: 026-34211080
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 026-33515006-33554953
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کرج - نمایندگی 1409

صاحب امتیاز: ستار روائی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 90.8

امتیاز نیروی انسانی: 100
امتیاز امکانات و تجهیزات: 95.38
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94.6
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 95.9
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 94

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 790
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 12/30 الی 13
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12
 • نشانی: البرز - جاده ملارد- خیابان گلستان 29(پیک)- پلاک 21 (کد پستی: 3166834335)
 • تلفن دفتر فروش: 026-36600680- 36600681
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 026-36636668- 36636669
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کرج - نمایندگی 1412

صاحب امتیاز: حمید ابراهیمی بسابی

فروش
خدمات پس از فروش
suspended
امتیاز: 79.4

امتیاز نیروی انسانی: 91.97
امتیاز امکانات و تجهیزات: 81.22
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 84.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 72
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 61.33

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 691
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی14
 • نشانی: بلوار خلج آباد- نبش کوچه اقبال ثانی (کد پستی: 3159654133)
 • تلفن دفتر فروش: 026-32301993- 32307840
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 026-32301993- 32307840
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: