بوشهر - نمایندگی 1601

صاحب امتیاز: عبد المحمد کاردانی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.87

امتیاز نیروی انسانی: 0
امتیاز امکانات و تجهیزات: 0
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 0
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

رتبه ISQI: 1
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 19/30 به جز ساعات 13 الی 16
  • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
  • نشانی: واحد فروش: بعد از پمپ بنزین مرکز شهر- خیابان تنگستان- روبروی ایران پیماواحد خدمات پس از فروش: میدان آزادی- ابتدای جاده نیروگاه- جنب دلوار کشتی (کد پستی: 7518858197)
  • تلفن دفتر فروش: 077-33335260
  • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 077-33452133
  • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات: