تهران - نمایندگی 1111

صاحب امتیاز: بابک پناه

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-17:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-12:00
 • نشانی: آدرس فروش:شهر تهران، خیابان محمودیه، نبش خیابان تیر، پلاک 20/1 (کد پستی: )
 • تلفن دفتر فروش: 021-22661517
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1701

صاحب امتیاز: تعمیرگاه مرکزی شماره 1

خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.4

امتیاز نیروی انسانی: 97.53
امتیاز امکانات و تجهیزات: 98.25
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 76.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 71

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 798
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز byd لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 12/30 الی 13/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج - بلوار کرمان خودرو- بلوارنخل (کد پستی: )
 • تلفن دفتر فروش: 021-44986561-3
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-44986561-3
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1707

صاحب امتیاز: شرکت اوج صنعت غرب

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87

امتیاز نیروی انسانی: 97.91
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.4
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 82.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 95.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 84

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 709
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: تهران، میدان آزادی، کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج، نرسیده به تهرانسر، نبش بلوار گلها (کد پستی: 1387716541)
 • تلفن دفتر فروش: 021-53137
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-53137
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

ری - نمایندگی 1708

صاحب امتیاز: علیرضا سلیمانی پور

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.4

امتیاز نیروی انسانی: 91.64
امتیاز امکانات و تجهیزات: 88.09
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 77.7
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 77

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 767
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: واحد خدمات پس از فروش: تهران، شهر ری، اتوبان امام علی جنوب، خروجی شهید کریمی غرب، خیابان ابن بابویه، خیابان عبدالملکی، پلاک 8واحد فروش: تهران، انتهای اتوبان امام علی، خروجی شهید کریمی غرب، خیابان فدائیان اسلام، میدان بسیج مستضعفین، جنب پاساژ کوه نور (کد پستی: 1864954731)
 • تلفن دفتر فروش: 021-33374000
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-33766161
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1709

صاحب امتیاز: تعمیرگاه مرکزی شماره4(شرکت خدمات خودرویی بادران گستر ایرسا)

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 89.7

امتیاز نیروی انسانی: 100.01
امتیاز امکانات و تجهیزات: 99.26
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 79
امتیاز ضمانت و گارانتی: 89
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 90

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 744
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان تهران، شهر تهران، خیابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس، حد فاصل جشنواره و شهید سلیمانی، پلاک 117 (کد پستی: 1654983511)
 • تلفن دفتر فروش: 021-77333410-77966561
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-77120112-3 / 76793121-72582
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1711

صاحب امتیاز: تعمیرگاه مرکزی شماره 2

خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.3

امتیاز نیروی انسانی: 99.96
امتیاز امکانات و تجهیزات: 98.25
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 78.4
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 88

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 810
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 12/30 الی 13/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج - بلوار کرمان خودرو- بلوارنخل (کد پستی: )
 • تلفن دفتر فروش: 021-44982002
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-44982003-4
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1713

صاحب امتیاز: شرکت پیشتاز نوین خودرو ایرانیان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.9

امتیاز نیروی انسانی: 99.78
امتیاز امکانات و تجهیزات: 95.3
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 77.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 92

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 753
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: خیابان دماوند بین اتوبان امام علی و خیابان سبلان روبروی ایستگاه بی آر تی فرودگاه ‍پلاک ۱۰۵۶ (کد پستی: 1731685409)
 • تلفن دفتر فروش: 021-71333040
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-71333040
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1715

صاحب امتیاز: تعمیرگاه مرکزی شماره 3(شرکت پشتیبان و خدمات رهپو صنعت پیشرو)

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 83.1

امتیاز نیروی انسانی: 84.62
امتیاز امکانات و تجهیزات: 95
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 78.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 92
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 82.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 84

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 741
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی 12.30
 • نشانی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، بعد از بزرگراه آزادگان، جنب شهر خودرو، پلاک 183 (کد پستی: 1386863413)
 • تلفن دفتر فروش: 021-92001715
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-92001715
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1718

صاحب امتیاز: مسعود عروجی

خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.2

امتیاز نیروی انسانی: 100
امتیاز امکانات و تجهیزات: 94.95
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 77.8

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 731
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 12:30 الی 13:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: خیابان پاسداران-میدان نوبنیاد-خیابان شهید لنگری-نبش کوی 17 شهریور-پلاک 9 (کد پستی: 1693616311)
 • تلفن دفتر فروش: 021-
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-22937150
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1719

صاحب امتیاز: شرکت عمران خودرو حامی

خدمات پس از فروش
امتیاز: 78

امتیاز نیروی انسانی: 77.09
امتیاز امکانات و تجهیزات: 82.45
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 64
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 85

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 694
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی13
 • نشانی: خیابان آزادی- روبروی دانشگاه شریف- خیابان حیدرتاش-پلاک 40 (کد پستی: 1341934681)
 • تلفن دفتر فروش: 021-66002030
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-66002030
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

شهریار - نمایندگی 1723

صاحب امتیاز: فریدون حدادی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.1

امتیاز نیروی انسانی: 87.3
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.26
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 72.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 86.5
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 80.8

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 779
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 12/30 الی 13/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: شهریار- میدان جهاد- بلوار شورا- نبش میدان جعفریه (کد پستی: 3359121111)
 • تلفن دفتر فروش: 021-65409200-09197780043
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-65409201-3-09197780039
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1727

صاحب امتیاز: شرکت اوج صنعت غرب

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.6

امتیاز نیروی انسانی: 95.27
امتیاز امکانات و تجهیزات: 96.15
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 77.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 88.8

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 769
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان مخصوص، پلاک 90 (کد پستی: 1333916984)
 • تلفن دفتر فروش: 021-53137
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-53137
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1728

صاحب امتیاز: شرکت بالیران

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 734
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00 الی 17:00 به جز ساعات 13:00 الی 14:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00 الی 12:00
 • نشانی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان 35 متری شهید مخبری، جنب آتش نشانی، پلاک 7 (کد پستی: 1476785491)
 • تلفن دفتر فروش: 021-47320000
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-47320000
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1732

صاحب امتیاز: شرکت آدونیس خودرو

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-20:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-18:00
 • نشانی: فلکه دوم صادقیه - بلوار فردوس - نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی - پلاک 113 (کد پستی: 10102927409)
 • تلفن دفتر فروش: 021-44023926 - 45895
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1733

صاحب امتیاز: سهراب خسروانی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:30-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-15:00
 • نشانی: خ آزادی - خیابان جیحون - نرسیده به چهار راه طوس سمت چپ - پلاک725 (کد پستی: 1344983163)
 • تلفن دفتر فروش: 021-66015502
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1734

صاحب امتیاز: فرشاد شاه میرزایی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:30-19:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-13:30
 • نشانی: سهروردی شمالی-بالاتر از پمپ بنزین-رو به روی فروشگاه نوین چرم-پلاک 379 (کد پستی: 1568643115)
 • تلفن دفتر فروش: 021-88399112-4
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1736

صاحب امتیاز: مهدی خرمی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-19:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-13:00
 • نشانی: خیابان دکتر فاطمی - بین خیابان کاج و پروین اعتصامی - پلاک 135 (کد پستی: 1414713841)
 • تلفن دفتر فروش: 021-88966966
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1747

صاحب امتیاز: شرکت فضل خودروی پارسیان

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-20:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-14:00
 • نشانی: اقدسیه- ابتدای بلوار ارتش- روبروی باغ بهشت (کد پستی: 1694814315)
 • تلفن دفتر فروش: 021-26750092-74886
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1748

صاحب امتیاز: حسین خدامددی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-19:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-16:00
 • نشانی: شهرک غرب-بلوار فرحزادی-بلوار نورانی(پارک)-پلاک 41 (کد پستی: 1468983967)
 • تلفن دفتر فروش: 021-22384001-3
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1751

صاحب امتیاز: پوریا مرادی سیاهکل

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-20:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-16:00
 • نشانی: بزرگراه شهید سلیمانی(رسالت)-مسیرشرق به غرب-مابین مجیدیه شمالی و بنی‌هاشم-نبش میرشریفی-جنب بانک صادرات-پلاک 1199 (کد پستی: 1663686161)
 • تلفن دفتر فروش: 021-22327408-22327407-22321818
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1752

صاحب امتیاز: عبد الله رفیعی نیا

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-19:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-16:00
 • نشانی: اتوبان ستاری، خیابان میرزا بابایی، نرسیده به سردار جنگل (کد پستی: 1476735585)
 • تلفن دفتر فروش: 021-46131789-46132034-46132072
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1760

صاحب امتیاز: شرکت خدمات خودرویی بادران گستر ایرسا

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-13:30
 • نشانی: خیابان فرجام- بین خیابان آیت و خیابان حیدرخانی (کد پستی: 1654983511)
 • تلفن دفتر فروش: 021-77228204-77228195
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1761

صاحب امتیاز: عبد الرضا نیکوکار

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-14:00
 • نشانی: پاسداران- خیابان ساقدوش- جنب تالار ساقدوش (کد پستی: 1667613113)
 • تلفن دفتر فروش: 021-22987892-3
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1762

صاحب امتیاز: عبد الله رفیعی نیا

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:00-19:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:00-16:00
 • نشانی: خیابان 17 شهریور- پایین تر از اتوبان محلاتی(آهنگ)- بالاتر از بلوار قیام- روبروی مسجد سلمان (کد پستی: 176973676)
 • تلفن دفتر فروش: 021-33546321 - 33546326
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1764

صاحب امتیاز: شرکت عمران خودرو حامی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 9:30-19:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 9:30-17:00
 • نشانی: خیابان کارگر- بالاتر از میدان پاستور- پلاک 1061 (کد پستی: 1341934681)
 • تلفن دفتر فروش: 021-66964810
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1768

صاحب امتیاز: خانم سروناز زاهدی وفا

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-16:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-14:00
 • نشانی: خیابان شادمهر، نبش کوچه گل انداز، پلاک 239 (کد پستی: 1456884348)
 • تلفن دفتر فروش: 021-66502584
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1772

صاحب امتیاز: مجید ستوده

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 701
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-17:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-12:00
 • نشانی: آدرس فروش: شهر تهران، اتوبان خرازی، بازار بزرگ ایران مال، طبقه G1، بخش نمایشگاه های خودرو(کارشو)، واحد 168 RB * آدرس خدمات پس از فروش: شهر تهران، اتوبان شیخ فضل الله نوری جنوب، بعد از خیابان چوب تراش، لاین کندرو، پلاک 38 (کد پستی: 1453613181)
 • تلفن دفتر فروش: 021-47678000-47677777
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-44222269
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1774

صاحب امتیاز: نصیر نصیرزاده عطار

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.8

امتیاز نیروی انسانی: 82.87
امتیاز امکانات و تجهیزات: 85.6
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 89.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 82.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 70.4

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 752
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: تهران - سعادت آباد - بلوار 24متری - خیابان یکم شرقی - مجتمع تعمیرگاهی دشت بهشت - پلاک67 (کد پستی: 1997784844)
 • تلفن دفتر فروش: 021-26417540-26417320
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-26417217-26417480
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تهران - نمایندگی 1778

صاحب امتیاز: هوواکم دیربوغوسیان پکاجکی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-18:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-15:00
 • نشانی: آدرس: میدان شیخ بهائی شمالی، خیابان اوستا، پلاک 23 (کد پستی: 1995745459)
 • تلفن دفتر فروش: 021-88618203-4
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-88608727-8
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1780

صاحب امتیاز: حسین خسروانی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-17:00 به جز ساعات 12:30-13:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-13:00
 • نشانی: آدرس خدمات پس از فروش: شهر تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، جنب پمپ بنزین، پلاک 1903 (کد پستی: 1933933411)
 • نشانی واحد فروش: آدرس فروش: شهر تهران، خیابان دزاشیب، روبروی دوربرگردان نیاوران، نبش کوچه استاد هاشمی، پلاک 15-
 • تلفن دفتر فروش: 021-22707171
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-61993
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

تهران - نمایندگی 1781

صاحب امتیاز: مهدی بهرامی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7:30-17:00 به جز ساعات 13:00-14:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30-13:00
 • نشانی: ـدرس: میدان فتح، اتوبان فتح، کیلومتر یکم، پلاک 80، روبروی مجتمع مسکونی ارتش (کد پستی: 1385763851)
 • نشانی واحد فروش: بزرگراه فتح، تقاطع خیابان یخچال
 • تلفن دفتر فروش: 021-66698258
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 021-66628235
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات: