بیرجند - نمایندگی 1902

صاحب امتیاز: رضا غازی زاده

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.1

امتیاز نیروی انسانی: 93.07
امتیاز امکانات و تجهیزات: 88.94
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 86.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 88
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 86.88
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 61

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 730
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 15/30
  • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 15/30
  • نشانی: میدان پمپ بنزین معصومیه – به سمت جاده کمربندی حاجی آباد –جنب شرکت گاز (کد پستی: 9718878343)
  • تلفن دفتر فروش: 056-32350510
  • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 056-32350070
  • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: