مشهد - نمایندگی 2001

صاحب امتیاز: رضا عاکف

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 78.9

امتیاز نیروی انسانی: 77.24
امتیاز امکانات و تجهیزات: 86.98
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 63.7
امتیاز ضمانت و گارانتی: 92
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 95.7
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 88

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 745
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16/30 به جز ساعات 14 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: خدمات پس از فروش:مشهد - جاده قوچانبلوار پیامبر اعظم (ص)پیامبر اعظم(ص)63آزادی 117 سابق- کوچه دوم سمت چپفروش: مشهد-خیابان خرمشهر-بین خرمشهر 17و 19 (کد پستی: 9186913111)
 • تلفن دفتر فروش: 051-36586251 - 36655004- 36675006-736652026 - 3658459
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-36586251 - 36655004- 36675006-736652026 - 3658459
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

سبزوار - نمایندگی 2007

صاحب امتیاز: جواد علی آبادی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 71.3

امتیاز نیروی انسانی: 58.65
امتیاز امکانات و تجهیزات: 74.39
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 87.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 66
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 29.83
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 15

رتبه ISQI: 3
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 816
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: واحد فروش: سبزوار، چهارراه کوشک، خیابان اسد آبادی، نبش اسد آبادی 19واحد خدمات پس از فروش: جعفرآباد، خیابان دستغیب، نبش دستغیب 28 (کد پستی: 9613895485)
 • تلفن دفتر فروش: 051-44293328-44293331
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-44441183-44449353
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

قوچان - نمایندگی 2008

صاحب امتیاز: محمود بابایی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.2

امتیاز نیروی انسانی: 98.09
امتیاز امکانات و تجهیزات: 88.96
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 91.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 73.17
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87.6

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 800
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام رضا روبروی دانشگاه سماء (کد پستی: 9471643169)
 • تلفن دفتر فروش: 051-47217111-2
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-47232914
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

گناباد - نمایندگی 2009

صاحب امتیاز: علی نوری

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 82.1

امتیاز نیروی انسانی: 91.84
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.31
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 65.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.7
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 61.6

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 796
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 16
 • نشانی: گناباد- بلوار امام رضا- بعد از جایگاه CNG شهرداری- نرسیده به میدان پدافند (بلال سابق) (کد پستی: 9691698961)
 • تلفن دفتر فروش: 051-57263000
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-57260901-3
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

مشهد - نمایندگی 2010

صاحب امتیاز: رضا عاکف

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16/30 به جز ساعات 14 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: بلوار توس- بین توس 80 و 82 (کد پستی: )
 • تلفن دفتر فروش: 051-36663151-36664366
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات:

نیشابور - نمایندگی 2011

صاحب امتیاز: جواد زرندی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 77.9

امتیاز نیروی انسانی: 85.43
امتیاز امکانات و تجهیزات: 85.84
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 81.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 45.6

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 775
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 19-اوت به جز ساعات 13-15:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: بلوار آزادگان- نرسیده به پمپ گاز- روبروی کارتن سازی خیام (کد پستی: 9313981494)
 • تلفن دفتر فروش: 051-42254130-3
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-42254130-3
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

مشهد - نمایندگی 2015

صاحب امتیاز: حسین بیک خراسانی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 82.9

امتیاز نیروی انسانی: 92.38
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.03
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 87.6
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 58
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 84

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 767
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 16
 • نشانی: مشهد- بزرگراه شهید چراغچی-بین چراغچی 27 و 29 (کد پستی: 9196911113)
 • تلفن دفتر فروش: 051-37528232
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-37539271
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

مشهد - نمایندگی 2016

صاحب امتیاز: امیر حسین هادی زاده

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 83.3

امتیاز نیروی انسانی: 90.11
امتیاز امکانات و تجهیزات: 91.35
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 67.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 778
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: ابتدای جاده شاندیز – نبش خیابان جردن (کد پستی: 9189164885)
 • تلفن دفتر فروش: 051-35593900
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-35593900-6
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

مشهد - نمایندگی 2018

صاحب امتیاز: شرکت پاکروان خودرو باروس

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 81

امتیاز نیروی انسانی: 92.58
امتیاز امکانات و تجهیزات: 91.35
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 72.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 78
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 53.05
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 81.67

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 746
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16 به جز ساعات 14 الی 14:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 16
 • نشانی: بزرگراه پیامبر اعظم – بین پیامبر اعظم 11 و 13 ( بین آزادی 89 و 91 ) (کد پستی: 9198633868)
 • تلفن دفتر فروش: 051-36670000
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-36662200
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

تربت حیدریه - نمایندگی 2021

صاحب امتیاز: سهراب توکلی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 767
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-19:00 به جز ساعات 13:00-15:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-13:00
 • نشانی: تربت حیدریه، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 47 (کد پستی: 9518917355)
 • تلفن دفتر فروش: 051-52224651-52224249
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 051-52224651-52224249
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات: