اهواز - نمایندگی 2202

صاحب امتیاز: شرکت زیبا خودرو طاهری پور

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.8

امتیاز نیروی انسانی: 96.11
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.48
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 79.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 98

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 805
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 6/30 الی 18 به جز ساعات 12/30 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 06:30 الی 12:30
 • نشانی: استان خوزستان، شهر اهواز، اتوبان آیت الله بهبهانی، جنب شهرک نمایشگاهی خودرو (کد پستی: 6185814649)
 • تلفن دفتر فروش: 061-35567723-4
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 061-35567723-4
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

اهواز - نمایندگی 2206

صاحب امتیاز: امیر نجفی سولاری

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.1

امتیاز نیروی انسانی: 86.76
امتیاز امکانات و تجهیزات: 96.26
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 91.2
امتیاز ضمانت و گارانتی: 94.5
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.75
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 94

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 769
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: تعطیل
 • نشانی: استان خوزستان، شهر اهواز، بلوار پاسداران، روبه روی ورودی فرهنگیان (کد پستی: 6164934366)
 • تلفن دفتر فروش: 061-34482408
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 061-34482408
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: