شاهرود - نمایندگی 2403

صاحب امتیاز: محسن رضائی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 89.2

امتیاز نیروی انسانی: 100.04
امتیاز امکانات و تجهیزات: 97.88
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 72
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 98

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 807
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8/30 الی 19 به جز ساعات 14 الی 16/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8/30 الی 14
 • نشانی: خیابان تهران- میدان هفت تیر- ابتدای جاده کارخانه قند-میدان اول-سمت راست-مجتمع رضایی (کد پستی: 3619995183)
 • تلفن دفتر فروش: 023-32393002
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 023-32393002
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

سمنان - نمایندگی 2404

صاحب امتیاز: رضا خسروانی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.9

امتیاز نیروی انسانی: 98.69
امتیاز امکانات و تجهیزات: 89.29
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 92.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 88

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 809
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: میدان قومس- بلوار 15 خرداد- نبش بلوار خودکفایی (کد پستی: 3518994965)
 • تلفن دفتر فروش: 023-33304444
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 023-33304444
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: