شیراز - نمایندگی 2606

صاحب امتیاز: سید عنایت حسینی

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:30-19:00 به جز ساعات 14:30-16:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-13:30
 • نشانی: فارس، شیراز، بلوار استقلال، حدفاصل چهارراه بنفشه و فلکه هنگ (کد پستی: 7173714734)
 • تلفن دفتر فروش: 071-32345551-2
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

شیراز - نمایندگی 2607

صاحب امتیاز: هوشنگ رستمی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.6

امتیاز نیروی انسانی: 97.08
امتیاز امکانات و تجهیزات: 91.96
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 72.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 81

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 798
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7/30 الی 17/30 به جز ساعات 12:30 الی 14:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30 الی 13
 • نشانی: بلوار باهنر شمالی-بعد از ساختمان دریس (کد پستی: 7176898519)
 • تلفن دفتر فروش: 071-38424828-38424941
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-38424828-38425041
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

شیراز - نمایندگی 2608

صاحب امتیاز: شرکت سالار موتور پارسیان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 83.9

امتیاز نیروی انسانی: 97.34
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.72
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 71.2
امتیاز ضمانت و گارانتی: 96.4
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94.25
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 99

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 756
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: شیراز، بلوار امیرکبیر، حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفت (کد پستی: 7175618499)
 • تلفن دفتر فروش: 071-38207970-5
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-38207970-5
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

داراب - نمایندگی 2611

صاحب امتیاز: عباس نیکخواهی دولت آبادی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.9

امتیاز نیروی انسانی: 97.48
امتیاز امکانات و تجهیزات: 96.61
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 88.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 85.6
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 96

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 785
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7/30 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30الی12
 • نشانی: داراب-میدان الله-کیلومتر 1 بلوار شهدا(پیرمراد) (کد پستی: 7481997311)
 • تلفن دفتر فروش: 071-53572125
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-53572124
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

نورآباد - نمایندگی 2613

صاحب امتیاز: شرکت لیدوما خودرو خورشیدیان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85

امتیاز نیروی انسانی: 93.15
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.41
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 91.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 87.95
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 72

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 833
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7/30 الی 17/30 به جز ساعات 12/30 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7/30 الی 11/30
 • نشانی: استان فارس، شهرستان نورآباد ممسنی، بلوار خلیج فارس، جنب چشمه آب گرم گچگران (کد پستی: 7351985899)
 • تلفن دفتر فروش: 071-42544131
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-42545103
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

لار - نمایندگی 2616

صاحب امتیاز: عبدل اکرمی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.7

امتیاز نیروی انسانی: 95.58
امتیاز امکانات و تجهیزات: 94.37
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 76
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 72

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 798
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی16
 • نشانی: واحد فروش: استان فارس، لار، شهر خور، میدان امام شافعی، جنب بانک ملتواحد خدمات پس از فروش: استان فارس، لار، شهرجدید، انتهای بلوار فرمانداری، ابتدای بلوار وحدت (کد پستی: 7437135740)
 • تلفن دفتر فروش: 071-52272082-3 , 52272332
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-52272334-5
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

شیراز - نمایندگی 2617

صاحب امتیاز: شرکت بازرگانی شیراز تسلیم

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 89.9

امتیاز نیروی انسانی: 98.18
امتیاز امکانات و تجهیزات: 95.22
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 82.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 71

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 761
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7:30 الی 17:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12
 • نشانی: شیراز - پل پیرنیا، بلوار سلمان فارسی (کد پستی: 7145813133)
 • تلفن دفتر فروش: 071-37316607
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-37326686
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

لامرد - نمایندگی 2618

صاحب امتیاز: محمد دهقان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.3

امتیاز نیروی انسانی: 100
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.9
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94.2
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 76

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 821
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8الی 18:30 به جز ساعات 13الی15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30ال13:30
 • نشانی: واحد فروش: استان فارس-شهرستان لامرد-نبش میدان شهداواحد خدمات پس از فروش: استان فارس-شهرستان لامرد-نبش میدان مادر (کد پستی: 7434165946)
 • تلفن دفتر فروش: 071-52739160
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-52725425
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

شیراز - نمایندگی 2620

صاحب امتیاز: نورالدین محمدی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 81

امتیاز نیروی انسانی: 95.81
امتیاز امکانات و تجهیزات: 97.75
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 72.6
امتیاز ضمانت و گارانتی: 94.5
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.7
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 35.2

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 735
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان فارس، شهر شیراز، بلوار امیر کبیر، بعد از پلیس راه قدیم، نبش کوچه 49 (کد پستی: 7178647465)
 • تلفن دفتر فروش: 071-91007007
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 071-91007007
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: