قم - نمایندگی 2801

صاحب امتیاز: شرکت خدماتی نگین خودرو ی قم

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.8

امتیاز نیروی انسانی: 91.62
امتیاز امکانات و تجهیزات: 97.13
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94.6
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 86

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 774
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7:30 الی 16:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30 الی 14
 • نشانی: شهر قم، خیابان امام خمینی، بعد از فلکه شهید زین الدین، نرسیده به پل دستغیب، پلاک 605 (کد پستی: 3719817983)
 • تلفن دفتر فروش: 025-36666441-2
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 025-36666441
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

قم - نمایندگی 2802

صاحب امتیاز: مجتبی صمصامی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.3

امتیاز نیروی انسانی: 93.76
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.54
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 89.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 96

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 767
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16:30 به جز ساعات 13 الی 13:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13:30
 • نشانی: استان قم، بلوار دانش، بعد از کوچه سوم، نرسیده به پل انقلاب (کد پستی: 3713957586)
 • تلفن دفتر فروش: 025-38877700
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 025-38870001-2
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

قم - نمایندگی 2803

صاحب امتیاز: شرکت تجارت پیشگان زمین

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 74.3

امتیاز نیروی انسانی: 70.05
امتیاز امکانات و تجهیزات: 76.32
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 76.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 76.75
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 80.96
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 19.75

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 808
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان قم، شهر قم، بلوار امام رضا (ع)، جنب پمپ بنزین کوثر (کد پستی: 3716196714)
 • تلفن دفتر فروش: 025-38805373
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 025-38805373
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: