بم - نمایندگی 3002

صاحب امتیاز: احمد امانیان

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 29
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 702
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7/30 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 07:30 الی 13
 • نشانی: کرمان، شهرستان بم، خیابان کاشانی، کاشانی 4، پلاک 10 (کد پستی: 7661418598)
 • تلفن دفتر فروش: 034-44212811
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-44212944
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

رفسنجان - نمایندگی 3012

صاحب امتیاز: داود یوسفی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.4

امتیاز نیروی انسانی: 97.94
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.68
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 95.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 97

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 755
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12
 • نشانی: بلوار زائر(ابتدای جاده مشهد)، حد فاصل میدان امام رضا و پمپ بنزین، پلاک 130 (کد پستی: 7716954651)
 • تلفن دفتر فروش: 034-34280793
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-34280793
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کرمان - نمایندگی 3013

صاحب امتیاز: محمود احمدی نژاد

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.4

امتیاز نیروی انسانی: 92.94
امتیاز امکانات و تجهیزات: 88.52
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 93.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 56.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 78

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 828
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: میدان علی ابن ابی طالب ( فابریک) – جنب بانک صادرات (کد پستی: 7616859920)
 • تلفن دفتر فروش: 034-32234685-034
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-32265028
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

زرند - نمایندگی 3014

صاحب امتیاز: شرکت بازرگانی رادین بوتیا خودرو کارمانیا

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.1

امتیاز نیروی انسانی: 84.56
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.54
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 95
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 91

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 811
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12
 • نشانی: کرمان-زرند خیابان شهید بهشتی-مابین کوچه 11 و 13 (کد پستی: 7711744951)
 • تلفن دفتر فروش: 034-33438759-60
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-33438759-60
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کرمان - نمایندگی 3015

صاحب امتیاز: شرکت گاتا موتور پارس

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.3

امتیاز نیروی انسانی: 99.39
امتیاز امکانات و تجهیزات: 94.41
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 77.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 746
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: کرمان بلوار شهید صدوقی -بعد از پل راه آهن-حد فاصل بلوار امام رضا و همتی فر-روبروی مسجد نظریان (کد پستی: 7619617159)
 • تلفن دفتر فروش: 034-3636
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-32612106
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

سیرجان - نمایندگی 3017

صاحب امتیاز: شرکت پیشران خودرو سیرجان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.8

امتیاز نیروی انسانی: 94.39
امتیاز امکانات و تجهیزات: 88.17
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 92.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 98

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 775
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه:
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان کرمان، شهرستان سیرجان، انتهای بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان شهید سعید پور، جنب تالار ساقدوش (کد پستی: 7816899450)
 • تلفن دفتر فروش: 034-42305030
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-42305030
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

بم - نمایندگی 3018

صاحب امتیاز: نعیم وطنخواه

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 766
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7:30-15:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 7:30-12:30
 • نشانی: شهرستان بم، بلوار شهید باهنر، روبروی شرکت خرما، پلاک 159 (کد پستی: 7661654147)
 • تلفن دفتر فروش: 034-44344970-5
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 034-44344970-5
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

کرمان - نمایندگی 3030

صاحب امتیاز: نمایندگی مرکزی کرمان

خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 724
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز byd لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-16:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-13:00
 • نشانی: استان کرمان، شهر کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، لاین کندرو، کیلومتر اول، نمایندگی مرکزی کرمان (کد پستی: 7635119898)
 • تلفن دفتر فروش: 0-
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 0-33257801-33257802
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: