کرمانشاه - نمایندگی 3102

صاحب امتیاز: رسول عازمی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.9

امتیاز نیروی انسانی: 99.85
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.43
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 80
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 797
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 12/30 الی 14/30
  • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
  • نشانی: واحد فروش: خیابان اربابی - بالاتر از بانک مسکنواحد خدمات پس از فروش: خیابان اربابی - تقاطع حکیم نظامی (کد پستی: 6719617534)
  • تلفن دفتر فروش: 083-38213842-3
  • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 083-38258741-2
  • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: