یاسوج - نمایندگی 3201

صاحب امتیاز: خاطره زارع فر

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 84

امتیاز نیروی انسانی: 97.58
امتیاز امکانات و تجهیزات: 89.19
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 85.4
امتیاز ضمانت و گارانتی: 96.4
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 97.25
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 95.5

رتبه ISQI: 2
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 733
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16/30 به جز ساعات 13/30 الی 14
  • ساعات کاری پنج شنبه: 8/30 الی 13
  • نشانی: یاسوج - خیابان نجف آباد - جنب پمپ بنزین منصوری (کد پستی: 7591163616)
  • تلفن دفتر فروش: 074-33321011
  • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 074-33321208
  • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: