گرگان - نمایندگی 3302

صاحب امتیاز: شرکت بازرگانی هیرکان خودرو جلالی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.2

امتیاز نیروی انسانی: 87
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.54
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 80
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 93.6
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 84.8

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 774
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16/30 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی13
 • نشانی: گلستان، شهر گرگان، انتهای جرجان، کوچه رودخانه، ( جاده گرگان به گنبد ) (کد پستی: 4914963378)
 • تلفن دفتر فروش: 017-32130194
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 017-32129741
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

گنبد کاووس - نمایندگی 3303

صاحب امتیاز: بهروز ولی محمدی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.3

امتیاز نیروی انسانی: 97.71
امتیاز امکانات و تجهیزات: 96.88
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 89.3
امتیاز ضمانت و گارانتی: 89
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 75

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 824
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: گلستان، شهر گنبد کاووس، خیابان حافظ جنوبی، بین امامزاده و گلشن، پلاک 452 (کد پستی: 4971877634)
 • تلفن دفتر فروش: 017-33222427
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 017-33222865-33222427
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

آق قلا - نمایندگی 3305

صاحب امتیاز: امین اله سقر

فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز
 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-16:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-13:00
 • نشانی: استان گلستان، شهرستان آق قلا، کیلومتر 4 جاده گنبد بعد از استخر مادر (کد پستی: 4931181387)
 • تلفن دفتر فروش: 017-34517964
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 017-
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: