رشت - نمایندگی 3403

صاحب امتیاز: شرکت دیار بهمن شمال

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.6

امتیاز نیروی انسانی: 97.75
امتیاز امکانات و تجهیزات: 96.84
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 74.2
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 805
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 16
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان گیلان، شهر رشت، خیابان سعدی، رو به روی بازار روز، اول خط ماشین (کد پستی: 4134783199)
 • تلفن دفتر فروش: 013-33240777-33239988
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 013-33255355-33265203
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

لاهیجان - نمایندگی 3404

صاحب امتیاز: محمد طواف زاده قنبری

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 91.2

امتیاز نیروی انسانی: 99.9
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.39
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 95.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 86

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 825
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8/30 الی 18/30 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: واحد فروش و خدمات پس از فروش: گیلان، شهرستان لاهیجان، جاده رشت،دویست متر بالاتر از میدان ابریشمنمایشگاه فروش دوم : لاهیجان، خیابان نیما، نبش کوچه نیمای دوم (کد پستی: 4418975711)
 • تلفن دفتر فروش: 013-42239523
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 013-42239508-42238125
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

رشت - نمایندگی 3406

صاحب امتیاز: شرکت بنیان خودرو زرین منطقه آزاد انزلی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.3

امتیاز نیروی انسانی: 96.18
امتیاز امکانات و تجهیزات: 98.95
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 74.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 92

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 699
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: استان گیلان، شهر رشت، کیلومتر 3 جاده رشت انزلی، نبش کوچه سعدی (کد پستی: 4164116541)
 • تلفن دفتر فروش: 013-34491751-4
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 013-34491751-4
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

رشت - نمایندگی 3409

صاحب امتیاز: شرکت راه گستران موتور ایرانیان منطقه آزاد انزلی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 87.3

امتیاز نیروی انسانی: 96.17
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.75
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 88.6
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 81

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 776
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8/30 الی 17/30 به جز ساعات 13/30 الی 14/30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 08:30 الی 13:30
 • نشانی: استان گیلان، شهر رشت، ابتدای اتوبان رشت به فومن، آتشگاه، سه راه خاور، بلوار شهید افتخاری، پلاک 23 (کد پستی: 4144153173)
 • تلفن دفتر فروش: 013-44935
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 013-44935
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

رشت - نمایندگی 3411

صاحب امتیاز: شرکت خانه خودرو شمال

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 91.5

امتیاز نیروی انسانی: 99.9
امتیاز امکانات و تجهیزات: 98.1
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 93.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 94.5
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 75

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 773
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13 - 15 الی 18
 • نشانی: استان گیلان، شهر رشت، بلوار ولیعصر، نبش کوچه پنجم، روبه روی فرودگاه بین المللی سردار جنگل (کد پستی: 4179986846)
 • تلفن دفتر فروش: 013-33731232
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 013-33731232
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: