خرم آباد - نمایندگی 3501

صاحب امتیاز: شهرام ناصری

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.9

امتیاز نیروی انسانی: 99.04
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.65
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 73
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 92

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 817
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 14/30
  • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
  • نشانی: استان لرستان، شهر خرم آباد، بلوار بهارستان، ماسور، بوتان سابق (کد پستی: 6816775983)
  • تلفن دفتر فروش: 066-33432900-33401040
  • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 066-33409356
  • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: