بابل - نمایندگی 3602

صاحب امتیاز: عین اله آقاجانی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.1

امتیاز نیروی انسانی: 96.72
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.81
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 92.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 85

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 792
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18/30 به جز ساعات 12/30 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی 14
 • نشانی: مازندران، شهر بابل، انتهای موزیرج، 50 متر بعد از ترمینال برون شهری، نبش ارشاد 31 (کد پستی: 4719715494)
 • تلفن دفتر فروش: 011-32274490
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 011-32274490
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

ساری - نمایندگی 3608

صاحب امتیاز: مهران عرب خزائلی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 88.1

امتیاز نیروی انسانی: 96.41
امتیاز امکانات و تجهیزات: 93.12
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 79.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 81.8

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 813
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8الی17
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی12
 • نشانی: مازندران، شهر ساری، کیلومتر 7 جاده نکا، جنب هتل بادله (کد پستی: 4844178785)
 • تلفن دفتر فروش: 011-33736852
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 011-33736849-50
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

چالوس - نمایندگی 3614

صاحب امتیاز: نریمان فقیه عبداللهی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 74.5

امتیاز نیروی انسانی: 61.5
امتیاز امکانات و تجهیزات: 78.69
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 86
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 90.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 48

رتبه ISQI: 3
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 728
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13الی15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی13
 • نشانی: واحد فروش : مازندران، شهر چالوس، خیابان 17 شهریور، جنب بانک سپهواحد خدمات پس از فروش : مازندران، شهر چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی پلیس +10، کوچه نیایش 3 (کد پستی: 4661948543)
 • تلفن دفتر فروش: 011-52227335
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 011-52224533
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

قائمشهر - نمایندگی 3616

صاحب امتیاز: جمشید پهلوان

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.2

امتیاز نیروی انسانی: 100
امتیاز امکانات و تجهیزات: 91.57
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 95.8
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 85

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 800
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی 14
 • نشانی: مازندران، شهر قائم شهر، خیابان تهران، کیلومتر 3 جاده سواد کوه (کد پستی: 4766113561)
 • تلفن دفتر فروش: 011-42283144
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 011-42283144
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

آمل - نمایندگی 3618

صاحب امتیاز: شرکت پرشیا تجارت هراز

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.3

امتیاز نیروی انسانی: 87.68
امتیاز امکانات و تجهیزات: 92.42
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 73.9
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 814
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8الی 14
 • نشانی: استان مازندران، شهر آمل، ابتدای جاده آمل به محمود آباد، نرسیده به هتل نیلوفر، پلاک 58 (کد پستی: 4631168111)
 • تلفن دفتر فروش: 011-44834752-44834755-44834763
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 011-44834764-44834766
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

بابل - نمایندگی 3620

صاحب امتیاز: علیرضا جمالی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 820
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7:30-18:30 به جز ساعات 13:00-16:00
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:00-14:30
 • نشانی: استان مازندران، شهر بابل، میدان شهید کشوری، کیلومتر 2 بلوار امام رضا (جاده قائمشهر)، قبل از میدان هادی نوروزی، پلاک 87 (کد پستی: 4715916687)
 • تلفن دفتر فروش: 011-32257661
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 011-32257660
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
مرکز خدمات: