اراک - نمایندگی 3702

صاحب امتیاز: اصغر محمدی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85.4

امتیاز نیروی انسانی: 95.57
امتیاز امکانات و تجهیزات: 98.31
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 71.1
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 100
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 76

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 738
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18/30 به جز ساعات 12/30 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 12:30
 • نشانی: آدرس نمایشگاه فروش اول و خدمات پس از فروش : اراک، بزرگراه شمالی، رو به روی شرکت برق باختر، جنب فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی، شهرک خودرو، نمایندگی کرمان موتور، پلاک 0826 آدرس نمایشگاه فروش دوم : خیابان قائم مقام- بعد از چهارراه ادبجو- پلاک 3333 (کد پستی: 3818890826)
 • تلفن دفتر فروش: 086-33692009-33256900
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 086-33692002
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:
مرکز خدمات:

ساوه - نمایندگی 3703

صاحب امتیاز: عبد الرضا نیکوکار

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 89.5

امتیاز نیروی انسانی: 96.68
امتیاز امکانات و تجهیزات: 99.03
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 91
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 99.2
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 97

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 802
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 13
 • نشانی: ساوه- بلوار آزادی- نبش آزادی 24/1 (کد پستی: 3914986136)
 • تلفن دفتر فروش: 086-42460444
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 086-42460279
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: