يزد - نمایندگی 4001

صاحب امتیاز: شرکت صنعت و معدن احرارر

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86.8

امتیاز نیروی انسانی: 92.35
امتیاز امکانات و تجهیزات: 91.92
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 78.4
امتیاز ضمانت و گارانتی: 100
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 98.5
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 87

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 795
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 1 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 7/30 الی 15/30
  • ساعات کاری پنج شنبه: 07:30 الی 13:30
  • نشانی: استان یزد-شهر یزد-بلوار دانشجو -کوچه تعاون (کد پستی: 8916713397)
  • تلفن دفتر فروش: 035-38254470
  • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 035-38254024-25
  • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: