بازدید مدیران ارشد از نمایندگی های قزوین و زنجان

بازدید مدیران ارشد شرکت های کرمان موتور و بم خودرو از نمایندگی های قزوین و زنجان
در ادامه برنامه بازدید مدیران ارشد شرکت های کرمان موتور و بم خودرو از شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش، روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۴جناب آقای دکتر تکی زاده (مدیر عامل بم خودرو) به همراه جناب آقای مهندس محمودی (قائم مقام مدیر عامل بم خودرو) و جناب آقای مهندس پور کاظمی (معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور)، از نمایندگی های ۲۷۰۳ قزوین به صاحب امتیازی شرکت فراز خودرو اطلس و ۲۳۰۲ زنجان به صاحب امتیازی آقای رسول قربانیان بازدید نمودند.
در این حضور، از بخش های مختلف اداری و فنی این نمایندگی ها بازدید شد و عملکرد یکساله نمایندگی ها در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه صاحبان امتیاز و مدیران نمایندگی ها، موانع و مشکلات حوزه فروش و خدمات پس از فروش را با مدیران شرکت مطرح نمودند.