استعلام بهای خدمات

کاربر گرامی برای دریافت بهای خدمات مدنظر خود کافیست بعد از انتخاب نام برند و نام خودرو، بخشی از نام خدمات مدنظر خود را تایپ کنید.

مشتری گرامی نرخ بهای خدمات ارائه شده در نمایندگیهای مجاز بر اساس گروه بندی های تعیین شده متفاوت میباشد. این گروه بندیها بر اساس رتبه بندی بوده و شامل موارد زیر میباشد

گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5