جوایز و افتخارات

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو با اهداف و خط مشی مشخصی در حال فعالیت میباشد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • بررسی و طرح ریزی مجدد فعالیتهای سازمان بر اساس وظیفه محول
  • افزایش کارایی و بهبود اثر بخش اقدامات
  • شفافیت فرآیندها و شاخص ها و ایجاد اعتماد در درون و بیرون سازمان

لازم به ذکر است در ممیزی های مورد اشاره، کلیه فرآیندهای تأمین منابع و توسعه زیر ساخت ها، سفارش گذاری، تأمین و فروش قطعات یدکی، آموزش پرسنل دفتر مرکزی و شبکه نمایندگی ها، توسعه شبکه نمایندگی ها، ارائه خدمات تعمیراتی، سنجش رضایت مشتریان، رسیدگی به شکایات مشتریان، کالیبراسیون، کنترل و پایش سیستم مدیریت کیفیت از منظر طراحی، پیاده سازی و بهبود مستمر مورد ارزیابی و ممیزی قرار گرفته اند.

با کلیک بر روی هر تصویر میتوانید گواهی نامه را در اندازه بزرگتر مشاهده فرمایید.