مدیران بم خودرو

سید حسین میری

مدیر عامل

محمدرضا محمودی

قائم مقام مدیر عامل

مژگان مشایخی فرد

مدیر مالی و اداری

حسن رئیسی

مدیر فناوری اطلاعات

محمد جواد مقدمی

مدیر خدمات پس از فروش

محمد پورمقدسی

مدیر انبارهای مرکزی

مقداد شیخ عباسی

مدیر شبکه نمایندگیها

محمدصادق طاهرخانی

مدیر بازرگانی

غلامعلی قلیزاده

مدیر تعمیرگاههای مرکزی

بهزاد نجفی

مدیر امداد

ارتباط با مدیران (1)

Hidden