مدیران بم خودرو

جواد قلعه تکی زاده

مدیر عامل

محمدرضا محمودی

قائم مقام مدیرعامل

مژگان مشایخی فرد

مدیر مالی و اداری

حسن رئیسی

مدیر فناوری اطلاعات

محمد جواد مقدمی

مدیر خدمات پس از فروش

محمد پورمقدسی

مدیر انبار مرکزی

ارتباط با مدیران

Hidden