بازدید مدیرعامل و قائم مقام از مرکز آموزش بم خودرو

بازدید مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از مرکز آموزش بم خودرو
جناب آقای دکتر تکی زاده مدیر عامل شرکت بم خودرو به همراه جناب آقای مهندس محمودی، قائم مقام مدیر عامل در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ از بخش های مختلف مرکز آموزش بم خودرو از جمله کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و سایر امکانات آموزشی بازدید نمودند.
جناب آقای تکی زاده، ظرفیت های موجود در این مرکز را در سطح مطلوب ارزیابی نمودند و افزودند با توسعه کمی و کیفی آموزش ها، شاهد کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش کرمان موتور خواهیم بود.
شایان ذکر است با توجه به کاهش شیوع بیماری کرونا در کشور، دوره های آموزشی هم در حوزه ستادی و هم در حوزه فنی مجدداً بصورت حضوری در این مرکز آموزش برگزار خواهد شد.