سمینار منطقه ای نمایندگی های مجاز در اصفهان

اولین سمنیار منطقه ای نمایندگی های مجاز در اصفهان با حضور مدیران ارشد شرکت های خدمات و تجارت بم خودرو و کرمان موتور در تالار سیمین هتل شاه عباسی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ برگزار گردید.
بررسی عملکرد نمایندگی های مجاز در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش و تشریح سیاست های آتی فروش محصولات کرمان موتور و روش های افزایش شاخص رضایتمندی مشتریان از مباحث عمده این سمینار بوده است.
نمایندگی های مجاز قم،کاشان، نائین، شهرکرد و اصفهان در همایش حضور فعال داشتند.