قرارداد نمایندگی 2610 شهرستان جهرم با این شرکت لغو و ارتباط کاری با ایشان در حوزه فروش و خدمات پس از فروش محصولات کرمان موتور و خودروسازان بم قطع گردیده است.