لغو امتیاز دائم نمایندگی ۱۷۱۴ تهران

به اطلاع مشتریان محترم کرمان موتور می رساند که امتیاز نمایندگی کد ۱۷۱۴  شهر تهران به صاحب امتیازی اقای مددی مهر  از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در بخش فروش/خدمات پس از فروش،  لغو گردیده است .