نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات شركت هاي كرمان موتور و خودرو سازان بم با كد 1728 به صاحب امتيازي شرکت بالیران مورخ 1401/08/09در شهر تهران افتتاح گرديد.