نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات شركت هاي كرمان موتور و خودرو سازان بم با كد 3018 به صاحب امتيازي آقای نعیم وطن خواه مورخ 1401/09/26 درشهرستان بم افتتاح گرديد.