نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات شركت هاي كرمان موتور و خودرو سازان بم ، كد 3030 مورخ 1401/10/20 در شهر کرمان افتتاح گرديد.