نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش محصولات شركت هاي كرمان موتور و خودرو سازان بم ، كد 3620 مورخ 1402/02/30در شهر بابل افتتاح گرديد.