برگزاری دوره های آموزشی کاربری خودرو های برقی برای رانندگان تاکسی

 

پیرو آغاز فرآیند تحویل خودروهای تاکسی برقی به مشتریان،  واحد خدمات پس از فروش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در راستای تسهیل کاربری این نوع خودروها اقدام به برگزاری مدون دوره های آموزشی کاربردی خودرو برقی ویژه مشتریان(رانندگان)، پیش از تحویل خودرو با محوریت معرفی محصول، نحوه کاربری خودرو، فرآیند شارژ  و انواع آن، الزامات و اقدامات ایمنی و احتیاطی و…. نموده است و این فرآیند برای کلیه خودروهای برقی اجرایی خواهد شد. لازم به ذکر است در پایان دوره گواهینامه کاربری خودرو برقی تقدیم مشتریان حاضر در دوره آموزشی گردید.