تاریخچه بم خودرو

1401

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

1400
1399

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

1398
1397

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

1396
1395

توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت توضیحات آزمایشی درباره شرکت

در سال ۱۳۹۰ این شرکت همزمان با افزایش کلیه منابع خود از جمله نیروی انسانی متخصص علاوه بر ارائه خدمات پس از فروش محصولات تولیدی شرکت خودروسازان بم، مسئولیت ارائه خدمات به تولیدات شرکت کرمان موتور را نیز به مجموعه فعالیتهای خود اضافه نمود.

1390
1389

بم خودرو توانست با توجه به حضور مدیران و پرسنل جوان و اعتماد به توانایی های ایشان و همچنین تطبیق خود با استانداردهای خدمات پس از فروش اعلام شده توسط شرکت فولکس واگن، کلیه نیازهای خدمات پس از فروش مشتریان خود را برآورده نماید

دفتر مرکزی شرکت در خیابان هویزه تهران واقع و موضوع فعالیت شرکت عبارت بود از فروش نقدی و اقساطی انواع خودروهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات پس از فروش انواع خودرو، انجام خدمات بازرگانی و صادرات و واردات کالاهای مجاز، تأمین و توزیع قطعات یدکی و لوازم جانبی داخلی و خارجی انواع خودرو و عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای فعالیتهای مذکور.

1386
1385

این شرکت با استفاده از نیروهای مجرب اقدام به استخدام و آموزش نیروهای جوان نمود و به مرور زمان تعداد پرسنل خود را به ۱۸ نفر رساند و با بررسی کلیه مطالب و جوانب، فعالیت اصلی خود را در تاریخ فوق الذکر آغاز نمود.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۲ فعالیت خود را با ۷ نفر پرسنل آغاز و تحت شماره ۲۵۶۱۲۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسید

1384