روش صحیح استفاده از ترمز دستی برقی (EPB)

  • 1401-08-09

احتراماً به اطلاع کلیه نمایندگی های محترم خدمات پس از فروش کرمان موتور می رساند نحوه استفاده صحیح از ترمز دستی برقی EPB به شرح ذیل می باشد:

 نحوه استفاده صحیح از EPB قبل از شروع حرکت خودرو:

1. در حرکت اولیه خودرو زمانی که کمربند ایمنی در حالت قفل (بسته) باشد، در صورت حرکت خودرو ترمز دستی به صورت اتوماتیک آزاد می شود.
2.اگر کمربند ایمنی در حالت قفل نباشد ( کمربند ایمنی توسط راننده بسته نشده باشد)، ترمز دستی اتوماتیک آزاد نشده و باید ترمز دستی را به صورت دستی و با فشار دادن کلید EPB آزاد نمود.در غیر این صورت باعث آسیب مجموعه گیربکس و سیستم ترمز دستی برقی می شود.


نحوه استفاده صحیح از EPB در زمان توقف یا پارک خودرو:

1. خودرو را متوقف نمایید.
2. کلید EPB را فعال نمایید.
3. اهرم تعویض دنده را در وضعیت پارک P قرار دهید.
4. در صورت نیاز موتور را خاموش نمایید.