مایع خنک کاری موتور و ویژگی های آن

  • 1401-08-09

وظیفه سیستم خنک کاری موتور، انتقال گرمای به وجود آمده در موتور به محیط و در نتیجه کارکرد آن در دمای مناسب به منظور جلوگیری از آسیب های جدی به اجزای موتور می باشد.

از عوامل موثر در کیفیت سیستم خنک کاری، نوع مایع خنک کننده، سرویس و تعویض به موقع آن می باشد که توجه به این امر باعث افزایش طول عمر موتور و اجزای سیستم خنک کاری و در نتیجه کاهش هزینه های تعمیر خواهد شد.

مایع خنک کننده مورد استفاده در خودرو دارای دو جزء اساسی شامل آب و مایع ضد یخ  ضد جوش می باشد که با نسبت های توصیه شده توسط هر سازنده با یکدیگر ترکیب می شوند.

با توجه به اهمیت هر یک از این اجزا به بررسی ویژگی های آن ها پرداخته می شود.

1-     آب مورد استفاده در سیستم خنک کاری:

یکی از اجزای اصلی مایع خنک کاری، آب می باشد که متاسفانه در انتخاب نوع آن دقت لازم صورت نپذیرفته و منجر به صدمات جدی به اجزا سیستم خنک کاری و موتور می شود. از ویژگی های آب مایع خنک کاری می توان به مواد ذیل اشاره نمود:

–        انتقال دهنده سریع حرارت

–        جلوگیری از تشکیل رسوب و جرم

–        جلوگیری از خورندگی و زنگ زدگی

با توجه به ویزگی های عنوان شده، باید از آب بدون املاح یا همان آب مقطر استفاده نمود و به هیچ عنوان نباید از آب لوله کشی شهری و آب های دارای املاح و کلراستفاده کرد تا از از آسیب های جدی به اجزای سیستم خنک کاری و موتور جلوگیری به عمل آید.

2-     مایع ضد یخ  ضد جوش

مایع ضد یخ – ضد جوش مورد استفاده در خودرو معلولا شامل دو نوع ذیل می باشد که با توجه به تفاوت های ساختاری  بهتر است از نوع توصیه شده توسط هر سازنده خودرو استفاده شود.

–        مایع خالص ضد یخ  ضد جوش بر پایه اتیلن گلیکول

–        مایع خالص ضد یخ  ضد جوش بر پایه پروپیلن گلیکول

برخي خواص مایع ضد یخ – ضد جوش موتور:

–        بايد قادر به پايين آوردن نقطه انجماد آب باشد.

–        از نظر شيميايي و كاركرد پايداري كافي داشته باشد.

–        از نقطه جوش بالايي برخوردار بوده و در درجه بالا، توليد رسوب نكند.

–        حرارت را به خوبي منتقل نماید.

–        بوي نامطلوب نداشته باشد.

–        ضريب انبساط پايين داشته باشد.

–        در دماهاي پايين گرانروي كم و قابل قبول داشته باشد.

–        بيشترين حفاظت را از خوردگي فلزات مورد استفاده در سيستم خنك كننده داشته باشد.

–        روي رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب نداشته باشد.

درصد ترکیب آب خالص و مایع ضد یخ – ضد جوش:

با توجه به این نکته که در خودروهای مختلف مقدار حجمی ترکیب آب خالص با مایع ضد یخ  ضد جوش متفاوت می باشد بهتر است برای این منظور به دفترچه راهنمای هر خودرو مراجعه شود.