بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از مرکز آموزش

با توجه به بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر عبدالملکی از مرکز آموزش در تاریخ ۱۱/۰۸/ ۱۴۰۰ کارشناسان واحد آموزش در این بازدید توضیحات لازم درخصوص انواع محصولات و شبکه نمایندگی های شرکت بم خودرو و کرمان موتور ارائه نموده و نحوه اجرای آموزشهای فنی مورد پرسش از طرف وزیر محترم قرار گرفته که توضیحات تکمیلی در این خصوص نیز ارائه شده است.