برگزاری آزمون جامع اثر بخشی دوره آموزشی(کارشناس)

آزمون جامع اثر بخشی  دوره های
آموزشی با سوالات مهارت محور ویژه
کارشناسان فنی در نمایندگی
های سراسر ایران، روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۳:۳۰ در محل آموزش بم خودرو با حضور ۱۰۸ نمایندگی خدمات پس از فروش برگزار گردید.