آزمونهای جامع مهارتی نمایندگی های سراسر ایران

پنجمین دوره آزمون جامع مهارتی نمایندگی های کرمان موتور از تاریخ  ۹۸/۱۱/۰۵ الی ۹۸/۱۱/۰۷ به صورت سراسری در سه منطقه تهران ، کرمان و مشهد مطابق جدول زیر برگزار گردید. در این آزمون ها ۸ گروه شغلی که در بخش خدمات پس از فروش نمایندگی ها مشغول به کار می باشند شرکت نمودند. 
 
پیش از شروع هر آزمون طی مراسمی با حضور مدیران ارشد شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نفرات اول تا سوم آزمون های مهارتی سال ۹۷در هر سمت  با اهداء لوح تقدیر و هدایای نقدی در تهران تقدیر و تشکر بعمل آمد .