افتتاحیه دفتر منطقه ای مشهد

همزمان
با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات در شهر مشهد، شرکت کرمان
موتور و  بم خودرو  نسبت به راه اندازی دفتر منطقه ای خود در مشهد
با هدف افزایش رضایت مندی نمایندگان و مشتریان منطقه، نزدیکی به بازار هدف و
افزایش سهم بازار و تسریع در انجام امورمربوطه اقدام نمودند. در این مراسم که در عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۸ با حضور مدیران ارشد شرکت بم خودرو و کرمان موتور و نمایندگان منطقه
برگزار شد، دفتر منطقه ای مشهد به ریاست جناب آقای مهندس فرزاد به طور رسمی شروع
به کار نمود.