افتتاح اولین فروشگاه عرضه قطعات اصلی

اولین فروشگاه عرضه قطعات اصلی شرکت کرمان موتور در بازار چراغ برق تهران مورخ ۰۹/۰۴/ ۹۶ افتتاح
گردید
.
آدرس : بازار چراغ برق ، خیابان
اکباتان ، روبروی مسجد اکباتان ، نبش پاساژ معصومی ، پلاک ۹۴