افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۸۰۱

نمایندگی مجاز فـروش و خدمـات پس از فروش با کد نمـایندگی ۱۸۰۱ به صاحـب امتیـازی آقای محمـدرضا بنایی در فضـایی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع واقع در شهر بروجـن بعنوان اولین نماینـدگی کرمـان موتور در استان چهار محال بختیاری افتتـاح گردید . مراسم افتتاحیه آن در تاریخ  ۰۹/۰۹/۹۳ با حضور جناب آقای مهـندس شاکری مدیرعامل محترم شرکـت خدمات و تجارت بم خودرو ، جنـاب آقای مهندس یزدانی ریاست محترم سازمان فروش ، جناب آقای دکتر موسوی مدیر محترم شبکه نمایندگان و جمعی از کارشناسان فروش و خدمات پس از فروش برگزار گردید . نمایندگی ۱۸۰۱ با کادر پرسنلی ۳۰ نفره در حوزه های فنی و ستادی  بصورت اختصاصی کار فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکـت کرمان موتور در شهر بروجن را عهده دار می باشد . شایـان ذکر است نمایندگی مذکور ، صد و بیست چهارمین نمایندگی در سراسر کشور است .