افتتاح نمایندگی كاشان كد ۱۳۱۳

در راستای توسعه
شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت کرمان موتور
و با هدف افزایش سطح دسترسی مشتریان محترم استان اصفهان، نمایندگی کد ۱۳۱۳ به
صاحب امتیازی آقای سید علیرضا حسینی راوندی در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ مترمربع و با
ایجاد اشتغال مستقیم برای ۶ نفر در شهرستان کاشان به آدرس کاشان،
آران و بیدگل، میدان محمد رسول ا، ابتدای بلوار شهیدان صالحی افتتاح گردید.