افتتاح نمایندگی مجاز فروش کد ۱۴۱۰

نمایندگی فروش با کد ۱۴۱۰ به صاحب امتیازی آقای آزموده فر در یکی از اصلی ترین نقاط شهر کرج و با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت های بم خودرو و کرمان موتور و با مساحت ۱۸۰ مترمربع در تاریخ ۹۴.۰۵.۱۲ افتتاح گردید.
نمایندگی مذکور که با حضور جناب آقای شاکری مدیرعامل بم خودرو، جناب آقای دکتر غضنفری رئیس هیأت مدیره بم خودرو، جناب آقای دکتر موسوی مدیر شبکه نمایندگی ها، جناب آقای جعفری مدیر بازاریابی شرکت کرمان موتور و جمعی از کارشناسان افتتاح گردید یکصد و پنجاهمین نمایندگی کرمان موتور در سطح کشور بوده و بعنوان دهمین نمایندگی شرکت با استاندارد اختصاصی شرکت لیفان استاندارد سازی گردیده است.