افتتاح کارگاه تخصصي آموزش محصولات کرمان موتور در مرکز ملي تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي

روز دوشنبه مورخ دهم بهمن ماه 1401، مراسم افتتاحیه کارگاه آموزش خدمات پس از فروش کرمان موتور در محل دپارتمان فناوري خودرو مرکز ملي تربيت مربي با حضور جناب آقای دکتر تکی زاده و هیات همراه و مدیران مرکز تربیت مربی صورت پذیرفت.

درابتداي اين مراسم دکتر رضا باجولوند ریيس مرکز به تشريح فعاليت هاي ملي و بين المللي و ظرفيت هاي مرکزملی تربيت مربي پرداخت و به نقش آموزش در بهبود کيفيت محصولات و ارائه خدمات، صلاحيت حرفه اي مربيان و استادکاران مهارتي و ايجاد قطب کاربيني مربيان سازمان اشاره نمودند.

جناب دکتر تکي زاده مدير عامل شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، اين مشارکت را يک فرصت براي توانمندسازي مهارتي نيروهاي نمايندگي هاي شرکت و خدمات پس از فروش عنوان نمودند .

از جمله موضوعات مورد بحث در اين جلسه :

-تدوين پودمان هاي مهارتي بر اساس نياز صنعت خودرو

-اجراي آموزش هاي مهارت محور و تقاضا محور

-سنجش و تعيين صلاحيت حرفه اي کارشناسان و مربيان

-همکاری تهيه محتواي الکترونيکي چند رسانه اي

-استفاده از امکانات رفاهي، خوابگاهي و ورزشي مرکز در کنار آموزش ها

شایان ذکر است پس از افتتاح کارگاه تخصصي، مدعوين با همراهي مسئولين مرکز، به منظور آشنايي با تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري موجود در گروه هاي آموزشي و پژوهشي مرکز، بازديدي از اين مجموعه بعمل آوردند.